Nu ses nya bilstödet över

Långa handläggningstider och dyrare bilköp har för många blivit effekten av den nya bilstödet. Efter mycket kritik agerar nu regeringen.

En man kör sin rullstol ut ur bilen på en lift montread vid en skjutdörr. I knät harhan ett barn.
Fler kan tvingas köpa större bilar än de hade tänkt sig, varnar kritikerna. (foto: Amelaxa/Adobe stock)

Långa handläggningstider och dyrare bilköp har för många blivit effekten av den nya bilstödet. Efter mycket kritik agerar nu regeringen.
Porträtt av Lena Hallengren
Lena Hallengren (S) är barn- , äldre- och jämställdhetsminister med ansvar för funktionshinderpolitiken. (Foto: riksdagen)

– Nu har vi fått tydliga signaler från brukarrörelsen om att det inte fungerar som vi tänkt och tvärtom har det blivit dyrare för många att skaffa bil. Jag är inte nöjd med det och därför ser vi över det, säger ansvarig minister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande på lördagen.
De nya reglerna för bilstöd och bilanpassning infördes 1 januari 2017. Bidragsstrukturen gjordes om med syftet att ge bättre förutsättningar för personer med låga inkomster och de som behöver större anpassningar. I praktiken har lagändringen resulterat i långa handläggningstider, i bland över ett år, och att många bilköpare hänvisats till större och dyrare bilar än de har tänkt sig.
Förra året betalade Försäkringskassan bara ut 162 av de 266 miljoner kronor som riksdagen hade anslagit till bilstödet. Kritiken har varit stenhård från både funktionshinderrörelsen som från anpassningsbranschen som har drabbats hårt av en minskad orderingång.
Nu har regeringen lyssnat på delar av kritiken. Försäkringskassan får uppdrag att analysera konsekvenserna av de nya reglerna för de bilköpare som har låga inkomster och för de dem som har behov av bil med särskilda mått för motordriven rullstol, eller liknande hjälpmedel. 
Dessutom ska myndigheten titta på konsekvenser för dem som har behov av särskild utrustning för att kunna använda bilen och ta fram förslag på åtgärder för att stärka enskildas möjligheter att kunna köpa bil med bilstöd, om det behövs, skriver regeringen i pressmeddelandet. 
Regeringen har också beslutat att utöka antalet anpassningar som berättigar till bilstöd. I fortsättningen ska det vara möjligt att få bilstöd för automatisk öppning och stängning av skjutdörr.
– Man kommer även fortsättningsvis få bidrag för automatisk växellåda och fjärrmanövrerad kupévärmare. Jag nämner just dessa då jag vet att det finns en oro kring att det inte skulle ingå i bilstödet men det behövs om man har en funktionsnedsättning och bilstöd, säger Lena Hallengren, i pressmeddelandet.
Försäkringskassans uppdrag ska redovisas till regeringen 1 oktober 2018.
Försäkringskassan och Trafikverket får också uppdraget att se över vilka konsekvenser de nya reglerna har fått för de båda myndigheternas administration. Försäkringskassan menar att en starkt bidragande orsak till de långa handläggningstiderna är den nya beslutsprocess som reglerna föreskriver. De har även hänvisat till flaskhalsar hos Trafikverket.
Läs mer om nya bilstödet på vår temasida