Ändrat bilstöd kan ge fler rätt till bilanpassning

Efter den hårda kritiken mot det nya bilstödet föreslår regeringen flera förändringar av regelverket.

En lite suddig bild från en bilförsäljare. Rader med bilar står i en hall med stora fönster.
Sedan den nya lagen började gälla 2017 har betydligt färre personer än tidigare blivit beviljade bilstöd. (Foto: Voyata/Adobe stock)

Efter den hårda kritiken mot det nya bilstödet föreslår regeringen flera förändringar av regelverket som ska ge fler rätt till bilanpassning.

När lagen om bilstöd gjordes om 2017 var ambitionen att skapa ett nytt och modernt stöd till bilförare med nedsatt rörelseförmåga. Men verkligheten blev en annan. Ökade kostnader och långa handläggningstider har drabbat många av dem som behöver stöd till att köpa en anpassad bil. Bland annat har nya regler för vilka bilar som anses vara lämpliga att anpassa inneburit att personer hänvisats till större, högre och dyrare bilar än tidigare. 

Sedan lagstiftningen trädde i kraft har antalet personer som blivit beviljade bilstöd minskat och utbetalningarna till anpassningsbidrag har sjunkit dramatiskt. I fjol använde Försäkringskassan bara 143 miljoner kronor av de 263 miljoner som riksdagen anslagit till bilstödet.

I ett nytt förslag lättar regeringen nu något på regelverket. I en proposition till riksdagen lägger man flera förslag som ska ge ökade möjligheter och ge fler rätt till bilanpassning. Bland annat ska det bli möjligt att få anpassningsbidrag även för anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen eller för normalt förekommande tilläggsutrustning till bilen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Dessutom ska kravet på särskilda skäl för att lämna anpassningsbidrag för ett fordon som är äldre än fyra år eller har framförts mer än 6 000 mil ska tillämpas endast första gången det beviljas sådant bidrag. 

Regeringen vill också införa en maxhöjd för vilken bilmodell det går att få bilstöd för. Syftet är undvika att människor hänvisas till stora höga bilar som minibussar. Istället ska det bli möjligt att anpassa mindre bilar, till exempel genom golvsänkning. 

I propositionen föreslår regeringen även en höjning av nivån på tilläggs­bidrag A från 30 000 kronor till 50 000 kronor. Tilläggsbidrag B vill regeringen höja från 40 000 kronor till 60 000 kronor. 

Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 oktober. Enligt tidigare beräkningar från Socialdepartementet kan de nya reglerna innebära att ytterligare 300 bilar per år kan bli beviljade anpassningsbidrag. Det totala kostnaden kan bli 52 miljoner högre per år.


FAKTA Bilstöd
Den som har en en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta sig eller att åka med allmänna kommunikationer kan få bidrag för inköp och anpassning av en bil.

Inköpsbidrag:
Bidraget till inköp av bil är uppdelat i tre delar:

1. Grundbidrag. 30 000 kronor för inköp av bil, 12000 kronor för inköp av motorcykel och 3000 kronor för inköp av moped.
2. Anskaffningsbidrag. Ett inkomstprövat bidrag innebär att den som har en årsinkomst under 121 000 kronor kan ytterligare max 40 000 kronor till inköp av bil. ­Anskaffningsbidraget trappas av linjärt upp till en årsinkomst på 220 000 kronor.
3. Tilläggsbidrag. Kommer i tre olika skepnader:
A. Den som behöver eftermonterade anpassningar kan få högst 30 000 kronor.
B. Personer som behöver kunna använda rullstolen inne i bilen eller ta med en motordriven rullstol eller ett annat liknande hjälpmedel kan få tilläggsbidrag med 40 000 kronor.
C. Den som har behov av vissa särskilda originalmonterade anordningar kan få bidrag med fastställda schablonbelopp.

Anpassningsbidrag:
Utöver bidrag till inköp av bilen är det möjligt att få bidrag till tekniska anpassningar som behövs för att framföra och använda bilen. Här görs en individuell behovsbedömning och bidraget täcker normalt hela anpassningen.

Försäkringskassan bedömer med hjälp av underlag från Trafikverket eller Mobilitetscenter vilka anpassningar som behövs.

Bilstödet regleras i socialförsäkringsbalken 52 kapitlet


2 svar på ”Ändrat bilstöd kan ge fler rätt till bilanpassning”

  1. Frågar mej om straffbeskattningen vid ökad vikt pga ombyggnaden förändras???!!! I dagsläget fördyras skatten till den grad att brukaren ej har råd att ha fordonet!!! Har vid flera tillfällen kontaktat skatteutskotets ordförande Jörgen Hellman. Som med andra medlemmar i utskottet undrar hur det var tänkt?

  2. Men även med dessa förslag på ändringar kommer grundbidraget att vara lägre då det var 60000 innan alla förändringar.
    Bilarna har ju inte blivit billigare, så grundplåten borde ju höjas istället för sänkas.

Kommentarer är stängda.