Allt färre med funktionsnedsättning får statlig praktik

Antalet arbetssökande med funktionsnedsättning som fått praktikplats på en myndighet faller brant. Regeringens mål med insatsen är långt borta.

En kvinna sitter bakom en datorskärm och jobbar. I bakgrunden en hylla fylld med pärmar.
Antalet praktikanter med funktionsnedsättning faller. (Foto: Goodluz/Adobe stock)

Antalet arbetssökande med funktionsnedsättning som fått praktikplats på en myndighet faller brant. Regeringens mål med insatsen är långt borta.

Under 12-månadersperioden perioden mars 2019 till februari 2020 fick 113 personer med funktionsnedsättning praktik i en statlig myndighet. Det är mindre än hälften så många som den föregående mätperioden, då 254 personer fick praktik, och långt i från regeringens målsättning om 1000 praktikanter per år. Det visar en sammanställning från Statskontoret

Sedan det nuvarande praktikprogrammet sjösattes i april 2016 har 1165 personer med funktionsnedsättning fått praktik på en myndighet. 

Syftet med praktikprogrammet är att skapa möjligheter för två grupper som ofta brottas med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Dels riktar sig programmet mot arbetssökande med funktionsnedsättning och dels mot nyanlända arbetssökande. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Under det senaste året har bara hälften av myndigheterna erbjudit praktikplatser till arbetssökande från de båda målgrupperna. Sedan 2017 är trenden fallande och allt färre erbjuder praktikplats. 

Brist på lämpliga arbetsuppgifter och otillräckliga resurser för handledning av praktikanter är de vanligaste förklaringarna till att myndigheterna avstår från att erbjuda praktik. 

Flest praktikanter med funktionsnedsättning har Regeringskansliet tagit emot. Bland de myndigheter som tagit emot flest praktikanter finns även Skatteverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

1 svar på ”Allt färre med funktionsnedsättning får statlig praktik”

 1. Genomförandet av funktionsnedsättningspolitiken är en stående beställning från Regeringen till de offentliga myndigheterna.
  Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken
  Departement/myndighet: Socialdepartementet
  Utfärdad: 2001-06-14
  Ändrad: t.o.m. SFS 2014:135
  Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
  Källa: Fulltext (Regeringskansliet)
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001526-om-de-statliga_sfs-2001-526
  Som bekant är tjänstemän per definition utbytbara.
  Så vad är problemet?

Kommentarer är stängda.