Ytterligare 150 miljoner kronor till personlig assistans

I den kommande vårbudgeten ökar regeringen anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

En vuxen hjälper ett barn med en andningsmask.
Hjälp med andning ska räknas som ett grundläggande behov för personlig assistans. (Foto: Adobe stock)

I den kommande vårbudgeten ökar regeringen anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning blir grundläggande behov.

I februari presenterade regeringen ett lagförslag som innebär att hjälp med andning och sondmatning blir grundläggande behov. Förslaget var en överenskommelse mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna.  

Just nu är förslaget på remiss och regeringen räknar med att lagändringen sker den 1 juli i år.

De ändrade reglerna leder till att fler personer når upp till 20 timmars hjälp med grundläggande behov i veckan. Det är den nivå som är nödvändig för att bli beviljad statlig assistansersättning. Regeringen räknar med att ytterligare ungefär femtio personer, de flesta barn, får rätt till assistansersättning när lagen ändras. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Som en följd av detta skjuter regeringen till ytterligare 150 miljoner kronor till assistansersättningen i den kommande vårbudgeten.