Westerberg kritiserar regeringen

Regeringens politik tvingar assistansföretag att lägga ner. Fusket får inte användas som argument för att slå sönder assistansreformen, varnar Bengt Westerberg.

Regeringens politik tvingar assistansföretag att lägga ner. Fusket får inte användas som argument för att slå sönder assistansreformen, varnar Bengt Westerberg.
Bengt Westerberg var som socialminister den som 1993 lade fram förslaget om assistansreformen till riksdagen. Nu, 23 år senare har han på uppdrag av arbetsgivarorganisationerna Vårdföretagarna och KFO skrivit en rapport om läget inom den personliga assistansen.
I en debattartikel i Dagens Nyheter varnar Westerberg för att regeringens politik riskerar att ”slå sönder en viktig socialpolitisk reform och en väl fungerande assistansmarknad”. Han argumenterar bland annat mot den låga årliga höjningen av assistanserättningen. Tillsammans med den skrotande ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften och den kommande omställningen till efterskottsbetalning kommer regeringen beslut att bara höja ersättning med 1,4 procent per år att driva assistansföretag i konkurs, menar Westerberg.
I artikeln redogör han för egna beräkningar som visar att rörelsemarginalen för aktiebolag inom personlig assistans har sjunker från 4,7 procent 2014 till nästan noll nästa år.
Bengt Westerberg går även igenom möjliga besparingar inom den personliga assistansen. Han menar att möjliga alternativ som institutionalisering, hemtjänst och ökat ansvar för anhöriga inte nödvändigtvis ger några besparingar för samhället.
”Alternativa insatser som ska ge samma standard blir inte billigare, snarare tvärtom. Vill man minska kostnaderna måste man acceptera standardförsämringar för dem som i utgångsläget har det sämst”, skriver Bengt Westerberg på DN Debatt.