Viss återhämtning på arbetsmarknaden 

Sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har inte hängt med i återställningen.

När pandemin slog till 2020 sjönk sysselsättningen i hela befolkningen. En av de grupper som blev mest påverkade var personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 2019 var nästan 65 procent i gruppen sysselsatta. 2020 hade andelen sjunkit till 52 procent, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Nu visar nya siffror för 2021 att en stor del av tappet under pandemins inledande år är återhämtat. Men det år fortfarande en bit krav till nivån före pandemin. Under 2021 hade 58 procent av gruppen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga sysselsättning enligt SCBs definition. 

Samtidigt visar statistiken att sysselsättningen för hela gruppen personer med funktionsnedsättning, alltså även inklusive de som inte har nedsatt arbetsförmåga, har ökat till den högsta nivån hittills i den nuvarande mätserien. Nästan 71 procent av gruppen var sysselsatta under året, visar siffrorna.

Motsvarande siffra för befolkningen utan funktionsnedsättning var 79 procent. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Sysselsättning

För att räknas som sysselsatt krävs att en person under en viss vecka har utfört minst en timme arbete. Personer som har ett offentligt skyddat arbete, arbetar på Samhall, har stöd till start av näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställningsstöd är enligt statistikens definition sysselsatta.