Vill sänka trösklarna för att jobba globalt

Internationellt arbete handlar om mer än att driva biståndsprojekt. Rebekah Krebs vill locka fram ett bredare engagemang i global funktionshinderpolitik.

 – Vi vill sänka trösklarna för vad man faktiskt kan göra inom internationellt arbete. Du måste inte driva ett eget projekt med en partner­organisation i ett annat land för att ta del i internationellt arbete, säger Rebekah Krebs, projektledare på funktionshinderrörelsens internationella samarbetsorganisation Myright.

Tillsammans med Förbundet Unga rörelse­hindrade och med finansiering från Arvsfonden ska hon under tre år arbeta för att stärka och utveckla engagemanget för globala frågor inom den svenska funktionshinderrörelsen.

Arbetet riktar sig till hela rörelsen, men med ungdomsorganisationerna i särskilt fokus, berättar Rebekah Krebs. 

– Det är ofta lite instabilare organisationer. Av naturliga skäl är det lite mer omsättning i ungdoms­organisationerna vilket gör det svårare att bygga en stabil struktur. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

»Ger man pengar till Rädda Barnen kan man fråga hur de jobbar med funkis­perspektivet.«

Rebekah Krebs

Med projektet hoppas hon kunna bredda synen på vad internationellt arbete kan vara och locka in fler än de redan inbitna biståndsentusiasterna.

– Det finns många nivåer här. Det handlar inte bara om att jobba för att personer i Afrika, Asien eller Latinamerika ska få det bättre. Det handlar också om att påverka beslutsfattare när de gör sina prioriteringar så att de inte glömmer bort personer med funktionsnedsättning, som faktiskt är världens största minoritet. 

Hon nämner möjligheten att påverka det nordiska samarbetet eller att delta i nätverk som jobbar mot EU. På global nivå kan flera organisationer erbjuda forum för den som vill förändra världen.

Men engagemanget behöver inte bara innebära arbete utomlands. 

– Ger man pengar till Rädda Barnen kan man fråga hur de jobbar med funkisperspektivet. Det behöver inte vara en större grej än så för att lyfta att personer med funktionsnedsättning är en minoritet som man glömmer hela tiden, säger Rebekah Krebs. 

Myright

Samarbetsorganisation för den svenska funktions­hinderrörelsens internationella arbete.
Antal medlems­organisationer: 19