Vill öka kunskapen om robotar i hemtjänsten

Robotar, kameror och sensorer flyttar in i hemmen. Nu ska hemtjänstanvändare få mer kunskap om välfärdstekniken för att kunna påverka utvecklingen.

En robotdammsugare på ett trägolv mellan stolsben.
Robotdammsugare kan ta över uppgifter från personal i hemtjänsten. (Foto: dusk – Fotolia)

Användare i hemtjänsten ska få ett ord med i laget om utvecklingen av välfärdsteknik. Det är målsättningen för en ny studiesatsning.
Robotar, övervakningskameror och allehanda sensorer kan snart vara en självklar del av heminredningen för en vanlig hemtjänstanvändare. Den så kallade välfärdstekniken utvecklas snabbt och har redan börjat användas i vissa kommuner. Men är det en välkommen utveckling? Det ska pensionärsorganisationen PRO ta reda på i en ny studiesatsning.
PRO har tagit fram ett material som beskriver den digitala teknikens utveckling och möjligheter men som också diskuterar etiska frågor och problem som kan följa i dess spår. Tanken är att ge äldre verktyg för att kunna delta i debatten, berättar Tomas Lagervall som är en av författarna.
– Frågan vi ställer oss är på vems villkor digitaliseringen av verksamheten för äldre ska ske? Är det de stora företagen som Telia och Microsoft, som ska bestämma allting? Ska tjänstemännen i kommunen lägga fast vad som gäller? Eller, är det vi som är berörda som ska få vara med och bestämma hur det ska se ut?
I många kommuner ligger utvecklingen ännu i sin linda och Tomas Lagervall hoppas att PROs satsning ska bidra till att frågan kommer upp på agendan.
– I kommuner som inte har kommit så långt vill vi ta initiativet i den här frågan. Även i de kommuner som har kommit längre behöver personer från pensionärsrörelsen och funktionshinderrörelsen vara med i processen.
Tomas Lagervall anser att det behövs en nationell strategi för användningen av välfärdsteknologi. Ett statligt stöd till allt från utveckling till upphandling kan sätta fart på arbetet och bidra till att svenska företag kan växa fram inom området.
– Vi har sett flera exempel på att det tas fram bra och nya produkter här, men de efterfrågas inte i Sverige och då överlever inte företagen. Och om företagen försvinner stannar utvecklingen av nya lösningar, säger Tomas Lagervall.
Även om teknikutvecklingen kan föra med sig många fördelar finns en utbredd oro och ett motstånd bland vissa användare. Tomas Lagervall vill att organisationerna lyfter på möjligheterna med tekniken och att de är noga med att ställa krav på användarvänliga och robusta lösningar.
– Samtidigt är det viktigt att slå fast att man aldrig får införa den här digitala tekniken mot någons vilja eller över huvudet på någon. Det ska alltid finnas ett alternativ, säger Tomas Lagervall.
 

Välfärdsteknik – några fördelar och nackdelar

Kameror i sovrummet
Istället för att göra tillsynsbesök under natten kan hemtjänsten via en kamera se att allt är lugnt.
Fördel: Användaren behöver inte bli störd i sin sömn. Hemtjänsten kan använda sina resurser effektivare.
Nackdel: Kan upplevas som ett intrång i den personliga integriteten.
Hälsorobotar
Robotik kan användas för allt från kommunikation till hjälp med hygien och att äta mat.
Fördel: Användaren klarar mer på egen hand utan hjälp. Ökar självständigheten och bidrar till effektivare användning av hemtjänsten.
Nackdel: Användare kan uppleva en brist på mänsklig kontakt.
Kontakt via videolänk
Istället för korta tillsynsbesök under dagen kan hemtjänsten ha kontakt med användarna via en dator eller tv.
Fördel: Hemtjänsten kan minska tiden för förflyttning och istället använda resurserna där de bäst behövs.
Nackdel: Kan upplevas som mer anonymt och öka risken för att en användare känner sig ensam.