Vill öka inkluderingen inom idrotten

Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas i idrotten. Det anser riksdagens kulturutskott och kräver att regeringen agerar.

Atleter i rullstol tävlar i ett lopp på en löparbana.
Idrotten bör bli mer inkluderande, anser kulturutskottet. (Foto: Filippo Romeo/Adobe stock)

Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas i idrotten. Det anser riksdagens kulturutskott och kräver att regeringen agerar.
Idag når idrotten allt för få personer med funktionsnedsättning, menar kulturutskottet och hänvisar till siffror från Riksidrottsförbundet som visar att bara fem procent av gruppen är medlemmar i en idrottsförening. Att jämföra med 50 procent för befolkningen i övrigt.
Kulturutskottet vill därför att regeringen inleder en dialog med idrotten för att öka andelen barn och unga som nås av verksamheten. Ett enigt utskott vill att riksdagens uppmanar regeringen att göra detta genom ett så kallat tillkännagivande.
Man noterar samtidigt att det pågår ett arbete inom idrotten för att organisera olika parasporter inom idrottens olika specialförbund, men utskottet vill trots det att regeringen agerar i frågan. Riksdagen debatterar frågan den 22 mars.
Mer läsning: Enkla steg ger idrott för fler