Vill göra konventionen till lag

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör bli en del av svensk lagstiftning. Det krävde delar av funktionshinderrörelsen vid en manifestation i Stockholm på tisdagen.

Björn Häll Kellerman talar vid manifestationen. Några av deltagarna syns på bilden.
Björn Häll Kellerman, ordförande för Förbundet Unga rörelsehindrade kräver inkorporering av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör bli en del av svensk lagstiftning. Det krävde delar av funktionshinderrörelsen vid en manifestation i Stockholm på tisdagen.
– Att göra konventionen till lag skulle garantera våra rättigheter på ett helt annat sätt än idag, säger Björn Häll Kellerman, ordförande för Unga rörelsehindrade som är initiativtagare till manifestation som hölls utanför riksdagshuset.
Till stöd för sitt krav har organisationen också samlat in runt 600 namnunderskrifter som under dagen överlämnats till barn- och äldreminister Åsa Regnér (S).
– Sverige har ratificerar konventionen men eftersom att den inte finns i lagstiftningen kan den ruckas på. Om den blir svensk lag måste den följas och regeringen kan åka dit när de bryter mot konventionen. Idag ser vi att det sker inom framför allt personlig assistans och tillgänglighet.
Vid manifestationen talade företrädare för flera olika organisationer inom funktionshinderrörelsen. Tillsammans krävde de att konventionen inkorporeras för att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i Sverige. Inte minst lyftes utvecklingen inom den personliga assistansen där regeringens åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen har utlöst en våg av kritik från rörelsen.
– Vi ser att barnkonventionen blir svensk lag ganska snart. Det kommer att garantera rättigheterna för de barn vi företräder, men vi vill att detta ska omfatta alla, oavsett ålder. Till exempel har vi dagens 65-årsgränser som skulle kunna försvinna om konventionen blir lag, säger Björn Häll Kellerman.
Innan Sverige ratificerade konventionen konstaterade en utredning att lagstiftningen redan uppfyllde kraven i konventionen. Men Björn Häll Kellerman delar inte den bilden.
– Vi ser brister i lagstiftningen och det gör ju resten av funktionshinderörelsen också om vi ser till vilken uppslutning vi har på den här manifestationen. Så nej, dagens lagstiftning uppfyller inte konventionen, säger Björn Häll Kellerman.