»Vi ska se ljust på framtiden för DHR«

»Förändringar kräver något från oss alla och det kanske är så att vi inte får med oss alla på resan«, skriver Rasmus Isaksson.

Porträtt av Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson är förbundsordförande i DHR. (Foto: Albert Martinsson)

Rasmus Isaksson: »Förändringar kräver något från oss alla och det kanske är så att vi inte får med oss alla på resan.«

Under September och oktober har DHRs förbundsstyrelse hållit dialogkonferenser på tre ställen i landet, i Sundsvall, Vetlanda och Örebro. Sedan drygt ett år tillbaka har förbundsstyrelsen haft en stående diskussion på dagordningen som vi rubricerat »Vision 2030«. Vi har frågat oss själva var vi tror att DHR är år 2030. Vilka är våra medlemmar? Hur ser samhället ut? Vad behöver vi göra för att möta det engagemang som vi vet finns men som vi redan idag ser sker på ett annorlunda sätt än tidigare? Vi behöver förhålla oss till den tekniska utvecklingen och möta den på ett sätt som gynnar oss som organisation och våra medlemmar. 

Vid varje dialogkonferens inledde jag med att säga hur viktigt det är att vi tillåter oss själva att tänka högt och brett. Vi måste tillåta oss själva att tänka utanför begränsande system och tänka visionärt. Det är bara så vi kan möta utmaningarna. Jag föreställer mig att det var just så vi tänkte för snart hundra år sedan när DHR startades utifrån en vilja att bryta sig loss från institutionerna och istället forma vår egen idé om hur vi vill att samhället ska se ut och fungera. Det är detta vi kallar för vår ideologi. 

» För att skapa något nytt behöver man ibland lämna något som har varit «

Rasmus Iskasson

Förändringar kräver något från oss alla och det kanske är så att vi inte får med oss alla på resan. Men för att skapa något nytt behöver man ibland lämna något som har varit. Om ett år avslutar jag mitt ordförandeskap i DHR. Som företrädare för DHR har jag tryckt väldigt hårt på att vi är en idéburen organisation där vår idé är att skapa ett universellt utformat samhälle. Ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle där alla människor ses som en tillgång. För våra medlemmar ska vi skapa förutsättningar att bli fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Att få leda en organisation och arbeta för en sådan välformulerad och viktig idé gör mig stolt. För mig är det viktigt att ge de bästa förutsättningarna som möjligt till nästa förbundsordförande att möta utmaningarna och uppnå nya framgångar. Vår historia är full av framgångar och goda exempel som ett resultat av hårt arbete av er alla som engagerar er i DHR. 

Vårt uppdrag är att skapa förtroende för vår idé och vår organisation. Det är viktigt att vi visar att vi tror på vår idé och är stolta över det vi uppnår. Vi har bra förutsättningar. Den samlade erfarenheten i vår organisation är enorm då vi utgår från våra egna erfarenheter. 

Det som är unikt för DHR är att vi inte är ett diagnosförbund. Vi arbetar med rättigheter. Vi arbetar för att skapa ett samhälle som är universellt utformat, ett samhälle som fungerar för alla från början och tar höjd för att människors drömmar och behov ser olika ut i olika skeden i livet. Genom att vägra att använda sidoingångar eller bakdörrar visar vi att vi inte accepterar särlösningar som metod för vår inkludering och delaktighet. Samma hållbara synsätt måste vi ha i alla frågor DHR arbetar med. Inte minst i arbetsmarknadsfrågorna som vi just nu driver väldigt hårt. Det är en viktig fråga för både nuvarande och våra kommande nya medlemmar. 

Jag tycker vi ska se ljust på framtiden. Utmaningarna vi har som organisation är inte unika bland idéburna organisationer. Men våra framgångar ska vi vara stolta över. DHR har en viktig inkluderande roll i samhället och vi behövs, kanske mer än någonsin, för att värna om principen om alla människors lika värde.

Det här är en opinionstext publicerad på Funktionshinderpolitik.se.
Åsikter och analyser är skribentens egna.