»Vi respekterar förbundsmötets beslut«

DEBATT: Arbetet med motion nummer sju kräver eftertänksamhet, skriver DHR förbundsstyrelse i ett svar på Bengt Silfverstrands öppna brev.

Porträtt Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson är förbundsordförande i DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DEBATT: Arbetet med motion nummer sju kräver eftertänksamhet, skriver DHR förbundsstyrelse i ett svar på Bengt Silfverstrands öppna brev.
Förbundsstyrelsen kommer självklart att respektera Förbundsmötets beslut. Något annat vore ju orimligt. Efter det första ordinarie sammanträde i slutet på november kommer Förbundsstyrelsen att presentera direktiv och en tidsplan för det fortsatta arbetet.
Tyvärr har dock motion nr 7 lett till en djup splittring inom DHR, vilket gör att vi ytterst varsamt måste ta oss an det uppdrag som förbundsmötet gett oss. Förutom att ta reda på vad DHRs medlemmar anser i denna fråga måste vi också föra en dialog med andra funktionshinderorganisationer för att undersöka om/hur det goda rättighetspolitiska samarbetet kommer att påverkas i framtiden.
Förbundsstyrelsen finner detta vara en grannlaga uppgift som kräver eftertänksamhet och välgrundade överväganden.
DHRs förbundsstyrelse