Varnar för utslagning

Var tredje mindre assistansföretag riskerar att slås ut till följd av regeringens politik, menar branschorganisation.

Var tredje mindre assistansföretag riskerar att slås ut till följd av regeringens politik, menar branschorganisation. 
Den låga höjningen av timersättningen för personlig assistans kommer att leda till utslagning av mindre företag i branschen, skriver Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO i en debattartikel i Svenska dagbladet.
I budgetpropositionen föreslår regeringen att ersättningen nästa år höjs med fyra kronor i timmen, en ökning med 1,4 procent. Även för de kommande åren ska ersättningen räknas upp med samma procentsats, ett förslag som har skapat oro bland både användare och anordnare.
I kombination med de återställda arbetsgivaravgifterna för unga leder den låga höjningen till problem för många assistansföretag, menar KFO och Vårdföretagarna. Den slopade ungdomsrabatten tillsammans med avtalade löneökningar innebär att företagen får kostnadsökningar på mellan fem och sex procent nästa år.
”För en bransch med en vinstmarginal på i snitt 3,7 procent blir det oerhört påfrestande”, skriver branschorganisationerna och varnar för att en tredjedel av de mindre medlemsföretagen kommer att slås ut inom en snar framtid.