Varnar för demokratisk kris efter indragen assistans

Neddragningar inom personlig assistans är ett hot mot funktionshinderrörelsen, skriver företrädare för en lång rad organisationer i en debattartikel.

Demonstranter med plakat demonstrerar mot nedskärningar av assistansen
den 3 december 2016 protesterade stora delar av funktnioshinderrörelsen gemensamt mot neddragningar av personlig assistans. (Foto: Albert Martinsson)

Neddragningar inom personlig assistans är ett hot mot funktionshinderrörelsen, skriver företrädare för en lång rad organisationer i en debattartikel.
”Vi får allt svårare att samverka med varandra. Det är en skrämmande utveckling vi ser inom den politiska retoriken och synen på LSS och insatsen personlig assistans. Vi är övertygade att om det får fortsätta som det gör nu kommer det att få konsekvenser hos de flesta av funktionshinderrörelsens förbund”, skriver företrädarna i en debattartikel i Aftonbladet.
När företrädare och anställda förlorar hela eller delar av sin personliga assistans för det konsekvenser för funktionshinderörelsens möjlighet att arbeta, menar skribenterna som representerar 16 olika förbund och ungdomsorganisationer, däribland DHR, Förbundet unga rörelsehindrade, Handikappförbunden och Lika unika.
Tack vare den personliga assistansen har det blivit möjligt för fler personer att engagera sig och påverka samhällsutvecklingen. När assistansen dras in påverkar det möjligheten för personer med funktionsnedsättning att företräda sig själva.
”Ingen har bättre kunskap om våra frågor än vi själva. Om vi inte kan verka i och mellan våra förbund eller företräda oss själva står Sverige inför en demokratisk kris”, skriver debattörerna.
Debattörerna vill att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe ger besked om hur regeringen ser på de konsekvenser nedskärningarna har fått för demokratin.