Vårbudgeten tom på funktionshinderpolitik

Trots stort utanförskap på arbetsmarknaden innehåller regeringens vårbudget bara ett vagt löfte om att se över förutsättningarna för att fler med funktionsnedsättning ska få jobb.

Trots stort utanförskap på arbetsmarknaden innehåller regeringens vårbudget bara ett vagt löfte om att se över förutsättningarna för att fler med funktionsnedsättning ska få jobb.
45 procent av de som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning har ingen sysselsättning. Det visade Arbetsförmedlingen för två veckor sedan. Siffran har legat tämligen stabil under lång tid.
När regeringen i dag lägger fram sin vårproposition finns ändå inga specifika förslag om hur utanförskapet på arbetsmarknaden ska åtgärdas. Visserligen erkänns problemet. Regeringen skriver att det är viktigt att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga får det stöd för att deras kompetens ska kunna tas till vara, men några satsningar på området görs inte.
Det mest konkreta är ett löfte om att se över förutsättningarna för att förstärka möjligheterna till arbete och sysselsättning.Översynen ska utgå från Funka-utredningens förslag från 2012 och den danska modellen med så kallade fleksjobb.
Avsaknaden av förslag får kritik av Handikappförbunden. Paraplyorganisationens ordförande Ingrid Burman menar att regeringen saknar en strategi för att komma tillrätta med den låga sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga.
– Här krävs kunskap, analysförmåga och politisk ambition för att åstadkomma förändring. ”Vi saknar bland annat konkreta åtgärder för de som lämnat sjukförsäkringen och långtidsparkerats i Arbetsförmedlingens väntrum. Denna grupp blir kvar i arbetslöshet oavsett konjunktursvängningar”, säger Ingrid Burman i ett pressmeddelande.
Inte heller samarbetsorganisationen Lika Unika ger budgeten godkänt.
– Visst är det bra att man skriver om sina ambitioner. Men det måste vara slut på utredandet och översynerna och det krävs handling och konkret politik. Arbetslösheten drabbar personer med funktionsnedsättning särskilt hårt. Därför krävs aktiva insatser nu, säger Lika Unikas ordförande Bengt Olsson i en kommentar.