Vanligt att ha mamma som assistent

Nästan alla assistansberättigade barn har någon förälder som personlig assistent. Men även bland äldre är det vanligt att nära anhöriga jobba som assistenter.

Flicka i rullstol blir körd av kvinna.
(Foto: bluraz – Fotolia/Adobe Stock)

Nästan alla assistansberättigade barn har någon förälder som personlig assistent. Men även bland äldre är det vanligt att nära anhöriga jobba som assistenter.
Att anlita nära anhöriga som personliga assistenter är vanligt i Sverige. En ny studie från Försäkringskassan visar att var fjärde assistanstimme utförs av en person som är nära anhörig till den assistansberättigade. Bland barn utförs mer än hälften av assistansen av anhöriga, framför allt av föräldrar. 97 procent av alla assistansberättigade barn har minst en nära anhörig som assistent.
Men att ha nära anhöriga som assistenter är inte bara vanligt bland barn. Även äldre assistansanvändare anställer nära och kära, visar studien. I gruppen yngre vuxna, mellan 19 och 29 år, hänger föräldrarna i stor utsträckning kvar som assistenter. 87 procent av alla assistansanvändare i gruppen har minst en förälder som assistent. Även syskon utför en del av den beviljade assistansen.
Att föräldrarna är assistenter förkommer även bland assistansanvändare mellan 30 och 45 år men deras andel av de arbetade timmarna minskar betydligt. Bland de användare som är 46 år eller äldre är föräldrarna inte längre närvarande som assistenter, Istället har barn och partners klivit in på arenan. Deras andel av antalet utförda timmar är dock förhållandevis liten. 
I de flesta fall kompletteras anhörigassistenterna med andra assistenter, men vart femte assistansberättigat barn har bara nära anhöriga som assistenter.
Analysen visar också att mammor ofta jobbar som assistenter till sina barn. 80 procent av mammorna jobbar som assistenter åt sin barn under minst 20 timmar per vecka. Motsvarande siffra för papporna är 65 procent.
Även bland de som jobbar heltid med att vara assistenter åt sina barn dominerar mammorna. För barn mellan 5 och 17 år jobbar ungefär hälften av mammorna och drygt en tredjedel av papporna 40 timmar eller mer per vecka som assistenter. 
Här finns analysen från Försäkringskassan