Vanligare med klagomål på personlig assistans

Det klagas mer på personlig assistans än andra LSS-insatser, visar nya siffror.

Det klagas mer på personlig assistans än andra LSS-insatser, visar nya siffror.
Det är nästan fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga LSS-insatser, som bostad med särskild service eller daglig verksamhet, om man tar hänsyn till hur många som får de olika insatserna.
Assistansen står för knappt fyra procent av av LSS-insatserna men genererar 17 procent av klagomålen. Det visar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i en ny rapport.
Myndigheten har gått igenom samtliga klagomål på verksamheter enligt LSS som lämnats in mellan 1 juli 2011 till 31 december 2014. Under perioden har Ivo hanterat totalt 259 klagomål som rör personlig assistans.
De flesta som klagar har kritik mot själva utförandet av assistansen. Framför allt handlar det om omsorgens utförande men relativt många anmälningar handlar om bemötande liksom självbestämmande och delaktighet samt rättssäkerhet.
I 42 av de 259 ärendena som rör personlig assistans ställde IVO krav på åtgärder hos anordnaren.
Även när det gäller lex-Sarah-anmälningar är den personliga assistansen överrepresenterad. Här är det tio gånger att ansvariga verksamheter gör en anmälan jämfört med andra verksamheter enligt LSS.
Statistiken visar att det finns vissa skillnader i användarnas klagomål och verksamheternas anmälningar. Till exempel handlar bara två klagomål handlar om våld eller övergrepp från personal. Under samma period har dock 38 lex-sarah-anmälningar gjorts där verksamheter rapporterat fall av våld eller övergrepp.