Vanligare med abort efter fosterdiagnostik

Foster med ryggmärgsbråck eller kromosomavvikelser aborteras oftare i Stockholm än i övriga landet. Samtidigt ökar abortfrekvensen för foster med Downs syndrom kraftigt.

Foster med ryggmärgsbråck eller kromosomavvikelser aborteras oftare i Stockholm än i övriga landet. Samtidigt ökar abortfrekvensen för foster med Downs syndrom kraftigt.
Socialstyrelsen har sammanställt siffror över fosterskador som upptäcks vid fosterdiagnostik och kopplat dessa till statistik över aborter. Undersökningen visar på stora skillnader över landet när gäller hur ofta foster med olika skador eller avvikelser aborteras.
I Stockholm och Göteborg avbryts sex av tio graviditeter där ryggmärgsbråck upptäckts vid fosterdiagnostik. Det är dubbelt så stor andel som i de norra delarna av landet där tre av tio fall leder till abort.
Vad skillnaderna beror på är oklart, skriver Socialstyrelsen, men spekulerar i att varierande tillgång till fosterdiagnostik kan vara en orsak samt att klinikerna har olika vård rutiner vid fosterskador.
Statistiken visar också att andelen aborter av foster med Downs syndrom ökar kraftigt. Från 45 procent 1999 till 60 procent 2013. Även här sticker Stockholm ut med den högsta andelen aborter.
Enligt Socialstyrelsen borde andelen födda barn med Downs syndrom öka i takt med att medelåldern på mödrarna ökar. Men eftersom många fall upptäcks vid fosterdiagnstik och aborteras ökar inte antalet födda barn med kromosomavvikelsen.
Samtidigt erbjuds fler yngre kvinnor fosterdiagnostik vilket gör att abortfrekvensen för Downs syndrom ökar även i denna grupp, skriver Socialstyrelsen.