Valdebatt utan rättigheter

Rasmus Isaksson: Valrörelsens avsaknad av ett inkluderande synsätt ger upphov till en haltande problemanalys och få konkreta lösningar.

Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR.

Rasmus Isaksson: Valrörelsens avsaknad av ett inkluderande synsätt ger upphov till en haltande problemanalys och få konkreta lösningar.
DHR lyfter tre frågor inför valet i september: Hjälpmedel, personlig ­assistans och arbetsmarknad.
Hjälpmedel är en förutsättning för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna vara delaktiga i olika sammanhang, på ett klockslag som är självvalt och med minsta möjliga beroende av andra människor. Ingen ska nekas hjälpmedel av ekonomiska skäl och samhället ska aldrig tvinga personer att äga hjälpmedel. Kunskapen och stödet vid utprovningar behöver på många håll förbättras så att individen kan delta i samhället på lika villkor som andra och leva ett rikt liv – socialt, i skolan, på arbetet och på sin fritid.
En förutsättning för att delta i samhället på lika villkor som andra är också den personliga assistansen. Vi ser hur det görs avsteg från den personliga assistansens intentioner. Smygskärpningar av praxis genomförs och individer tvingas underkasta sig integritetskränkande utredningsmetoder. Den personliga assistansen ger förutsättningar att vara delaktig i samhället, känna frihet och självbestämmande. Det ska vi behålla!
Arbete är en central del av våra liv. Ett arbete ger trygghet, ekonomi, ett socialt liv, självkänsla och god hälsa. I dagarna arrangerar DHR ett seminarium på ämnet – medvetet strategiskt inbokat en kort tid innan valet.
Jag satt precis och tittade på en valdebatt på TV om jobben och kan konstatera att valrörelselen så här långt  saknar ett funktionshinderperspektivt. Avsaknaden av ett inkluderande synsätt ger upphov till en haltande problemanalys och få konkreta lösningar. Krogmomsens vara eller icke vara kommer göra vare sig till eller från för det stora utanförskap som personer med nedsatt rörelseförmåga möter inom arbetsmarknadsområdet.
I valrörelsen måste vi kräva ett bättre fokus på rättigheter och delaktighet. Rättighetsfrågorna får inte sopas under mattan av ekonomiska skäl. Valdebatterna borde vändas 180 grader. Istället för att prata ekonomi i första och rättigheter i andra hand så skulle de börja med att diskutera rättigheter och värdegrunder. Just nu prissätter politikerna varan utan att egentligen förstå vad förpackningen innehåller.
I valrörelsen är vi en viktig röst från det civila samhället. En röst som kräver att de rättighetspolitiska frågorna tas upp på agendan och att förpackningen med våra rättigheter inte bara ligger på någon hylla och samlar damm. Jag tror nämligen att vi kommer att upptäcka att det är samhällsekonomiskt lönsamt att arbeta för att förverkliga människors rättigheter och alldeles ovärderligt för individen.