Vaga assistansbesked från ministern

Kanske en utredning till. Det är beskedet från barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) efter att ISF rapporterat om utvecklingen inom personlig assistans.

Porträtt av Åsa Regnér
Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).
Foto: Sören Andersson

Kanske en utredning till. Det är beskedet från barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) efter att ISF rapporterat om utvecklingen inom personlig assistans.
– Jag kan inte lova en förändring och en utredning här och nu men jag vill gärna titta på frågan, sa Åsa Regnér vid en interpellationsdebatt i riksdagen på fredagen.
Vänsterpartisten Maj Karlsson ställde frågan vad ministern tänker vidta för åtgärder för att den personliga assistansen ska leva upp till de ursprungliga intentionerna. Hon pekade på att ISFs rapport inte ger några svar om hur tillvaron ser ut för de hundratals personer som varje år förlorar rätten till statlig assistansersättning och blir beroende av stöd från kommunerna.
– Vi har mycket lite info om vilken hjälp de får och i vilken utsträckning, sa Maj Karlsson och krävde att regeringen handlar i frågan med sikte på att förstärka rätten till assistans i lagstiftningen.
Åsa Regnér höll  med om att det behövs mer kunskap om den personliga assistans som ges i kommunerna. Men några löften om specifika åtgärder gav hon inte.
– Om fler ska omfattas behöver lagen ändras. En sådan ändring behöver utredas och kostnadsberäknas, sa ministern.