Utredning tar sig an universell design

Regeringen vill veta hur arkitektur, form och design kan bidra till ett inkluderande och tillgängligt samhälle.

Regeringen vill veta hur arkitektur, form och design kan bidra till ett inkluderande och tillgängligt samhälle.
”Medveten design kan främja ett tillgängligt samhälle med möjlighet till delaktighet för alla”. Så skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om en ny politik för arkitektur, form och design.
Utredaren Christer Larsson får nu i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur arkitektur, form och design kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, präglad av sammanhållning, inkludering och tillgänglighet.
Universell design betyder att en produkt eller en miljö utformas för att fungera för så många som möjligt utan särskilda anpassningar. Regeringen konstaterar i direktivet att Sverige genom att ratificera FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har förbundit sig att  genomföra eller främja forskning och utveckling inom universell design. Staten ska även främja universell utformning vid utveckling av normer och riktlinjer.
Trots det nya uppdraget får utredaren inte mer tid på sig att jobba. Senast 1 oktober i år ska utredningen vara klar.
› Läs tilläggsdirektivet till utredningen här