Utredning ska ta fram rimliga regler för sjukersättningen

Avstämningen mot arbetsmarknaden ses över. Ett avslag på en ansökan om sjukersättning ska uppfattas som rimligt, skriver regeringen.

Ett hörn av en hundrakronorssedel
Foto: Roland Magnusson/Adobe stock

Avstämningen mot arbetsmarknaden ses över. Ett avslag på en ansökan om sjukersättning ska uppfattas som rimligt, skriver regeringen.

Antalet personer som för första gången blir beviljade sjukersättning har minskat kraftigt under de senaste åren.  2014 nybeviljades 13144 personer sjukersättning. 2018 var motsvarande siffra 5534 personer. Samtidigt har andelen avslag av nya ansökningar om sjukersättningen ökat från 43 procent 2014 till 70 procent 2018. En liknande utveckling finns för aktivitetsersättningen.

Enligt regeringen är orsaken till de ökade avslagen att tillämpningen av reglerna har blivit mer korrekt. Därför tillsätter man nu en utredning som ska se över regelverket. 

Enligt regeringen ska utredningen leda till  reglerna som styr om en person kan få sjuk- eller aktivitetsersättning bli »mer ändamålsenliga och i möjligaste mån ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga«.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I praktiken innebär det att utredaren ska se över villkoren för vem som har rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Reglerna ska fortfarande kräva att Försäkringskassan jämför den sökandes arbetsförmåga jmed tänkbara förvärvsarbeten på arbetsmarknaden. Precis som i dag ska räkna in anpassade arbeten och anställningar med till exempel lönebidrag eller annat stöd. 

Men till skillnad från idag vill regeringen väga in om det är realistiskt att personen kan hitta ett tänkbart arbete. Detta är nödvändigt för att ett beslut om avslag på en ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning ska uppfattas som rimligt, skriver regeringen i direktivet.  

Samtidigt betonar man att arbetsförmågan hos de sökande ska tas tillvara i största möjliga mån.

»Det är inte aktuellt att frångå den grundläggande principen att sjuk- och aktivitetsersättningen endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt.«, skriver regeringen i direktiven. 

Utredaren ska även se över kraven för att en äldre person i förvärvsarbetande ålder ska kunna bli beviljad sjukersättning. Dessutom ska regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning få en översyn. 

Utredningen ska vara klar 30 juli 2021

Här hittar du direktiven till utredningen (Dir. 2020:31)