Utreder hårdare tag mot diskriminering

En utredning ska se över om dagens krav på aktiva åtgärder mot diskriminering är ändamålsenliga. Samtidigt vill regeringen skärpa sanktionerna för den som inte lever upp till lagen.

En man sitter i rullstol och arbetar vid en bänk i nån slags teknisk produktion eller repartionsverkstad.
Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. (Foto: Industrieblick/Adobe Stock)

En utredning ska se över om dagens krav på aktiva åtgärder mot diskriminering är ändamålsenliga. Samtidigt vill regeringen skärpa sanktionerna för den som inte lever upp till lagen.
På uppdrag av regeringen ska en särskild utredare se över behovet av åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Kraven på aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska förebygga diskriminering i sina verksamheter och verka för lika rättigheter och möjligheter.
Utredningen ska ta fram förslag om hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli bättre och hur sanktionerna kan skärpas i de fall arbetsgivare inte lever upp till lagens krav.
Dessutom ska utredaren analysera hur tillsynen över hur diskriminerings­lagen efterlevs inom skolan kan flyttas till Skolinspektionen.
Förslagen ska leveras senast den 30 september 2019
Här finns direktiven till utredningen (dir 2018:99)