Utbetalningar från socialförsäkringen ska säkras vid krig

Försäkringskassan ska se till att utbetalningar från socialförsäkringen fungerar även om Sverige hamnar i krig.

Rysslands krig mot Ukraina har aktualiserat den svenska krigsberedskapen. Nu ger regeringen Försäkringskassan i uppdrag att säkerställa att utbetalningar från pensioner och socialförsäkring fungerar även om Sverige hamnar i i krig. 

Försäkringskassan hanterar inte bara en stor mängd olika utbetalningar från socialförsäkringen, myndigheten hanterar även utbetalningen av pensioner. Sammantaget betalar Försäkringskassan varje år ut över 600 miljarder kronor till svenska mottagare. Att detta system fungerar även i en krigssituation är därför avgörande för många människor där en stor grupp har små marginaler i privatekonomin.

Enligt uppdraget ska Försäkringskassan analysera och redovisa hur utbetalningar från socialförsäkringen kan säkerställas i händelse av krig och krigsfara. Myndigheten ska samverka med Pensionsmyndigheten, övriga relevanta myndigheter och andra aktörer i den utsträckning som uppdraget kräver.

Försäkringskassan ska lämna en delredovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast 1 juni 2022 och en slutredovisning senast 1 november 2022.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!