USA nobbar FN-konventionen

Efter ett nytt nederlag i senaten lär det dröja innan landet tillträder FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utsnitt från den amerikanska flaggan
Ingen ratificering för USA

Efter ett nytt nederlag i senaten lär det dröja innan landet tillträder FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Tidigare i veckan rapporterade FN att 150 länder har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Ett av de länder som ännu inte har tillträtt är USA. Landet undertecknade konventionen 2009, men sedan tog det stopp.
För två år sedan misslyckades förespråkarna att få senatens godkännande och anslutningen skjöts på framtiden. Nu har ett nytt försök att få till en omröstning om USAs ratificering blockerats, skriver Disability Scoop.
Det hjälper inte att det finns ett brett stöd för konventionen hos såväl funktionshinderrörelse som andra förespråkare för medborgerliga rättigheter. Motståndarna mot konventionen menar bland annat att den underminerar familjens position i samhället och minskar landets suveränitet.