Uppror mot LSS-utredningen: »Slutet för personlig assistans«

Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo, skriver en samlad funktionshinderrörelse i en debattartikel i Svenska dagbladet.

Person sitter i rullstol i en mörk och kal korridor där det enda ljuset kommer från ett fönster i bakgrunden.
Ett självständigt liv blir inte längre möjligt, menar debattörerna. (Foto: Roman Milert/Adobe stock)

Vi som lever med omfattande funktionsnedsättning kommer att fråntas friheten att kunna välja hur vi vill leva och bo, skriver en samlad funktionshinderrörelse i en debattartikel i Svenska dagbladet.
Om lite drygt två månader ska LSS-utredningen lämna sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har sedan starten fått hård kritik från funktionshinderrörelsen, inte minst för att de ursprungliga direktiven ställde höga krav på kostnadsbesparingar inom den personlig assistansen. 
Under trycket från den hårda kritiken tvingades regeringen i våras att backa och ta bort kraven på besparingar från utredningen. Trots detta diskuterar utredningen stora begränsningar av den personliga assistansen, avslöjar idag en samlad funktionshinderrörelse i en debattartikel i Svenska Dagbladet. 
Flera av de förslag utredningen jobbar med innebär, om de blir verklighet, slutet för personlig assistans, skriver debattörerna .
Bland annat vill utredningen, enligt artikelförfattarna, att barn under 16 år inte längre ska ha rätt till personlig assistans. De ska istället få en ny insats kallad personligt stöd till barn. 
Inte heller ska behov på grund av psykiska funktionsnedsättningar ge rätt till assistans. Endast praktiska hjälpbehov ska berättiga till personlig assistans. 
Dessutom jobbar utredningen fortfarande med förslaget att införa en schablon om 15 timmar per vecka för de behov som går utöver de grundläggande behoven. 
15-timmars-schablonen fanns med bland de förslag som läckte från utredningen i vintras. Då var tanken att de 15 timmarna skulle täcka behoven för dagliga aktiviteter i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter.
Om schablonen blir verklighet skulle det innebära förödande konsekvenser och medföra att många personer med omfattande behov inte kommer att kunna bo i sina hem utan tvingas flytta till särskilda boendeformer, skriver  debattörerna och varnar för att förslagen, om de genomförs leder till genomgripande försämringar. Detta utan att samhället sparar pengar. 
»Vi menar att de uppsplittrade insatserna som ska ersätta personlig assistans snarare kommer att skapa betydande merkostnader för samhället, där kommunerna och landstingen kommer att få en betydligt större kostnadsökning än vad utredningen förespeglar.«