Upphandling ska ställa krav på tillgänglighet

Nytt förslag till upphandlingsregler skärper kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Nytt förslag till upphandlingsregler skärper kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
I det förslag till nya upphandlingsregler, som regeringen har lämnat till lagrådet, föreslås att krav på tillgänglighet ska vara huvudregeln när det som upphandlas ska användas av fysiska personer.
De tekniska specifikationerna ska bestämmas ”med hänsyn till kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, eller utformning med tanke på samtliga användares olika behov”.
Förslaget bygger på det nya EU-direktiv om upphandling som antogs 2014.
Det nya lagförslaget är en skärpning jämfört med dagens regler som säger att krav på tillgänglighet bör ställas när det är möjligt.
Varje år gör stat, kommuner och landsting stora inköp av varor och tjänster. Det kan handla om allt från stora byggkontrakt till drift av vårdinrättningar och kollektivtrafik. 2013 annonserades nästan 20 000 upphandlingar enligt reglerna för offentlig upphandling. Summan av inköpen ligger runt 600 miljarder kronor per år.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
Här finns hela lagrådsremissen