Uppdrag kunskapsspridning

Två myndigheter ska se till att kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ökar.

Porträtt Åsa regner
Åsa Regnér är äldre- och jämställdhetsminister.

Två myndigheter ska se till att kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ökar.
Tillsammans ska Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen sprida kunskap om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det beslutade regeringen idag. En del av uppdraget blir att informera om de synpunkter som FNs övervakningskommitté lämnade till Sverige i fjol.
De båda myndigheterna ska även informera om att bristande tillgänglighet sedan i år är en form av diskriminering.
Målgruppen för ”kommunikationssatsningen” är myndigheter, kommuner, organisationer och enskilda.
– Regeringens syfte med uppdraget är att motverka diskriminering genom att öka kunskap och medvetenhet om dessa rättigheter samt att bidra till en ökad delaktighet och tillgänglighet. Det är särskilt viktigt att genomföra arbetet i nära kontakt med funktionshindersorganisationerna och att engagera personer med funktionsnedsättning i arbetet, bland annat för att visa på effektiva vägar att motverka diskriminering, säger Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.