Ullenhag avfärdar kritik mot undantagen

Undantagen för företag med färre än tio anställda gäller bara två av de sexton samhällsområden där det nya diskrimieringsskyddet ska gälla, menar minister

Erik Ullenhag
Integrationsminister Erik Ullenhag (FP)

Undantagen för företag med färre än tio anställda gäller bara två av de sexton samhällsområden där det nya diskrimieringsskyddet ska gälla, framhåller ministern.
Regeringen och dessa ansvarige minister Erik Ullenhag (FP) har fått hård kritik från funktionshinderrörelsen för att det nya lagförslaget om att klassa bristande tillgänglighet som en form av diskriminering innehåller långtgående undantag för små företag.
Kritiken har bland annat framförts av DHRs distriktsordförande i Skåne Bengt Slifverstrand som i en debattartikel i Helsingborgs dagblad kallade förslaget en ”fingertutt”. Han anser att det är direkt provocerande att företag som tillhandahåller varor och tjänster eller verkar inom hälso- och sjukvården är undantagna från reglerna om de har färre än tio anställda. I praktiken innebär det att lejonparten av företagen inom de här områdena inte behöver ansvara inför lagen.
I samma tidning försvarar nu Erik Ullenhag regeringens avvägningar och lyfter åter fram den principiella betydelsen av förslaget.
”Förslaget markerar att självklara åtgärder för tillgänglighet inte ska ses som en gåva från goda givare utan en rättighet. Och att individen kan kräva denna rättighet och i förlängningen driva sitt fall till domstol”, skriver Ullenhag.
Han poängterar att undantagen för företag med färre än tio anställda ”bara” gäller på två av de sexton samhällsområden där förslaget föreslås gälla.
”När det gäller undantagen ser jag framför mig att vi om några år får utvärdera resultaten av lagstiftningen och därefter göra eventuella förändringar”, avslutar ministern.

1 svar på ”Ullenhag avfärdar kritik mot undantagen”

Kommentarer är stängda.