Tydligare ansvar ska få bort enkelt avhjälpta hinder

Nya regler ska öka takten i arbetet med att få bort enkelt avhjälpta hinder.

Sedan början av 2000-talet finns lagregler om att enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön ska tas bort. Arbetet har dock gått långsamt och fortfarande finns det gott om hinder för framkomligheten som inte är borttagna. 

Nu vill regeringen skynda på arbetet. I en proposition till riksdagen föreslår man att lagen förändras för att göra det tydligare vem som bär ansvaret för att ta bort ett enkelt avhjälpt hinder. Idag är det inte alltid lätt för kommunens byggnadsnämnd att avgöra om det till exempel är ägaren till en byggnad eller dennes hyresgäst som har ansvar för att ta bort ett enkelt avhjälpt hinder. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Enligt förslaget ska utgångspunkten i fortsättningen vara att det är ägaren av en byggnad eller huvudmannen för en allmän plats som har ansvaret för att ta bort hindret. 

Regeringen menar att förslaget kan underlätta byggnadsnämndernas arbete med enkelt avhjälpta hinder och förkorta handläggningstiderna. I förlängningen ska det leda till att fler enkelt avhjälpta hinder försvinner. 

Enligt förslaget träder ändringarna i kraft 1 augusti 2022.