Trendbrottet – Färre får kommunal personlig assistans 

Efter att ha ökat i många år minskade förra året antalet personer som har kommunal personlig assistans rejält.

Antalet personer som har statlig assistansersättning har minskat kontinuerligt i snart sju år.  Från 16100 personer 2015 till knappt 13700 personer i fjol. Men under samma period har antalet användare av kommunalt beviljad personlig assistans, enligt LSS, fortsatt att öka för varje år, fram till 2020 det vill säga. För nu visar nya siffror från Socialstyrelsen på ett trendbrott. 

1 oktober förra året hade 4949 personer kommunal personlig assistans. Det är mer än 400 färre än ett år tidigare och motsvarar en minskning på åtta procent. Minskningen är tydlig bland alla grupper av mottagare. 

Vad minskningen beror på är inte fastlagt. Socialstyrelsen utesluter inte att ett minskat antal sökande under pandemin är en orsak, men de ser även flera andra möjligheter. 

– En del av ökningen vi sett de senaste tio åren kan förklaras av indragningar i statlig assistansersättning. Även om vi inte är helt säkra tror vi att förra årets nedgång kan bero på lagändringar som fått genomslag, det vill säga att barn med vissa behov åter kan få statlig assistansersättning. Vi kommer att följa utvecklingen noggrant, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!