Träflis gjorde skogen otillgänglig

Förr var rekreations- och naturområdet »Ärtan och bönan« i Höganäs kommun tillgängligt för alla. Nu har kommunen lagt ut grov träflis som underlag på gångstigarna och det fungerar inte längre att köra rullstol i området.

Montage av två bilder: En där en kvinna i rullsto l försöker att ta sig fram på träflisen, den andra visar en närbild på hur rullstolens länkhjul kör fast i flisen.
Den grova träflisen på gångstigen gör det svårt för personer som använder rullstol att ta sig fram. (Foto: DHR Höganäs)

Förr var rekreations- och naturområdet »Ärtan och bönan« i Höganäs kommun tillgängligt för alla. Nu har kommunen lagt ut grov träflis som underlag på gångstigarna och det fungerar inte längre att köra rullstol i området.
I Höganäs kommun finns det mycket uppskattade rekreations- och naturområdet »Ärtan och Bönan«. I området finns promenadstigar som fram till förra sommaren var tillgängliga för personer som använder rullstolar eller har andra gångsvårigheter. Men i början av sommaren la kommunen grov träfils på gångstigarna. Det gör det omöjligt att ta sig fram med till exempel rullstol och även med rullator och barnvagn.
Ann-Christine Andersson som använder rullstol försökte ta sig runt på stigarna efter den nya omläggningen och det gick inte alls:
– Jag blev naturligtvis väldigt förvånad. Man tror ju att när kommunen gör något så ska det vara till det bättre. Men nu gick det inte att komma fram.
En annan som blev upprörd över förändringen är ordföranden för DHRs Höganäsavdelning Bengt Silfverstrand. DHR gjorde en manifestation på platsen och lyfte frågan i kommunala funktionshinderrådet (KFR) men fick inte kommunen att reagera. Då tog DHR kontakt med Antidiskrimineringsbyrån i Helsingborg och tillsammans med byråns jurist och några andra organisationer har man skrivit ett ny skrivelse till kommunen. I den hänvisar man bland annat till Boverkets regler och FNs nya konvention om rättigheter för funktionshindrade.
Turerna runt träflisen på gångstigarna i »Ärtan och Bönan« har varit många. Först sa kommunen att man skulle ta bort träflisen men senare har kommunen ändrat sig och låter flisen ligga kvar.
Kommunstyrelsens vice ordförande Ulf Molin hävdar att promenadstigarna visst fungerar med rullstol men skriver sedan i ett mejl att det är inte tänkt att »Ärtan och Bönan« ska vara tillgänglighetsanpassat. Träflisen har lagts ut för att undvika leriga gångvägar. »Kommunens policy är att man är välkommen till naturen på naturens villkor« står det bland annat i mejlet.
– Det går bra att gå eller köra rullstol bredvid träflisen vissa sträckor, säger Ulf Molin när Funktionshinderpolitik når honom.
DHRs Bengt Silverstrand ser däremot frågan som mycket viktig och tänker inte ge
– Vi kommer aldrig att vika ner oss i detta. Vi planerar en ny Manifestation då vi kommer att bjuda in politiker från de olika partierna för att de med egna ögon ska se hur framkomlig eller snarare oframkomlig vägen är för den som använder någon form av hjul.
– Vi har sett en väldigt stark opinion för detta både i funktionshinderrörelsen och bland allmänheten.