Tingsrätten: Diskriminering att inte komma på bussen

Det var diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när Lars-Göran Wadén nekades att åka med lokalbussen i Gävle drygt tre år sedan. Det slår Gävle tingsrätt fast i en dom idag.

Kollage av två bilder. En på en buss från X-trafik och en av Lars-GÖran Wadén utanför tingsrätten.
Det har snart gått tre år sedan Lars-Göran Wadén nekades att åka med bussen i Gävle. (Foto: X-trafik och Albert Martinsson)

Det var diskriminering på grund av bristande tillgänglighet när Lars-Göran Wadén nekades att åka med lokalbussen i Gävle drygt tre år sedan. Det slår Gävle tingsrätt fast i en dom idag.
– Jag är jätteglad för att vi vann. Det är fantastiskt, säger Lars-Göran Wadén.
Domstolen har tagit ställning till om Lars-Göran Wadén utsattes för diskriminering när han skulle ta lokalbussen för att hälsa på sin bror, en dag i början av januari 2015. Trots att bussen var utrustad med en trapphiss kunde den inte användas. Chauffören hänvisade till att han saknade utbildning.
Händelsen inträffade bara några dagar efter att diskrimineringslagen fått ett tillägg som klassar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering och efter flera turer stämde DHR 2016 Region Gävleborg inför domstol. Regionen är ansvarig för trafiken på den aktuella linjen genom X-trafik.
Tingsrätten konstaterar det faktum att föraren inte kunde hantera trapphissen innebär bristande tillgänglighet för Lars-Göran Wadén. Att föraren inte heller vidtog några åtgärder för att erbjuda en ersättningsresa med taxi är är även det att betrakta som bristande tillgänglighet, menar tingsrätten.
Lars-Göran Wadén tror att tingsrättens utslag får långgående konsekvenser för möjligheten för personer med funktionsnedsättning att resa med kollektivtrafiken.
– Nu gäller det att regionen som har upphandlat utövare av kollektivtrafik ser till att man har utbildade chaufförer på den utrustningen man har i bussarna, plus att man har bussar som är tillgängliga. Det här är en dom som visar att man kan bli anmäld och få betala skadestånd om man utestänger någon från sin kollektivtrafik.
Enligt domen ska Region Gävleborg betala sammanlagt 16 000 kronor i diskrimineringsersättning till Lars-Göran Wadén. Ersättningen är betydlig lägre än de 100 000 kronor som DHR, som drivit målet till tingsrätt, begärde under förhandlingen. Att ersättningen inte blir högre motiverar tingsrätten med att jämföra med skadestånd i olika brottmål samt att konsekvenserna av den inställda resan inte har varit allvarliga. Tingsrätten menar också att omständigheterna kring händelsen var olyckliga och inte ett utslag för systematiskt undandragande av behoven hos personer med funktionsnedsättning.
För Lars-Göran Wadén är själva ersättningen ointressant.
– Det intressanta är ju om Region Gävleborg har diskriminerat mig eller inte, och det anser ju tingsrätten att de har gjort.
Region Gävleborg har ännu inte tagit ställning till hur man går vidare efter domen, berättar regionens ombud Stéphanie Forsmark.
– Vi har fått domen idag och det vi ska göra nu är att titta igenom domen ordentligt och sedan ta ställning till om vi ska överklaga eller inte.
Vad talar för att ni överklagar?
– Bristande tillgänglighet är en intressant fråga och det skulle vara intressant att få det prövat, säger Stéphanie Forsmark.
 
› LÄS MER: Nu avgörs om han blev diskriminerad