I forskningscirkeln är alla experter

ett montage av en närbild på en köksspis och en gruppbild där personerna i artikeln står utomhus framför en koppargrön skulptur.

Forskarna Charlotta Thodelius och Jörgen Lundälv har tagit hjälp av Kristina Kindberg (sittande till vänster), Linda Karlsson (sittande höger) och Mona Eriksson (stående i mitten) till sitt forskningsprojekt.

Hur förebygger man olyckor i bostaden och skapar en trygg och funktionell hemmiljö? Den frågan har representanter från funktionshinderrörelsen sökt svar på tillsammans med universitetsforskare.