Synskadade välkomnar p-förbud för elsparkcyklar

Regeringen föreslår ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på trottoarer och cykelbanor.

– Det här har vi önskat i många år. Nu finns det äntligen ett vettigt verktyg för kommunerna att komma till rätta med problemen med elsparkcyklar i gatumiljön, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund i ett pressmeddelande.

Förslaget från regeringen innebär ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, så långe de inte är parkerade vid en uppställningsplats avsedd för cyklar. Syftet är att lösa oredan i gatumiljön där felparkerade elsparkcyklar ofta utgör hinder för framkomligheten, inte minst för personer med nedsatt syn.  

Enligt regeringen kommer förbudet att göra det enklare för kommuner att avgöra vad som är en felparkering och därmed lättare att forsla bort felparkerade elsparkcyklar. Förslaget slår också fast att det är ägarna till elsparkcyklarna som får stå för kostnaderna för att forsla bort felparkerade cyklar. 

Regeringen skickar nu förslaget på remiss. Förbudet ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!