Svårt för kommuner att ligga i framkant

Tekniska lösningar och universell utformning hålls ofta fram som en lösning när staden ska bli tillgänglig. Men kommunerna hänger inte alltid med i utvecklingen, visar en nordisk studie.

Kvinna sitter i rullstol på en busshållplats. I handen håller hon en mobiltelefon som hon gör något spännande med. I bakgrunden kommer bussen.
Tekniska lösningar som digitala guider kan förbättra tillgängligheten. (Foto: istock)

Tekniska lösningar och universell utformning hålls ofta fram som en lösning när staden ska bli tillgänglig. Men kommunerna hänger inte alltid med i utvecklingen, visar en nordisk studie.

Hållbarhet, smart teknik och universell utformning är begrepp som på senare år har blivit allt viktigare i debatten om stadsplanering. En ny studie från den nordiska samarbetsprogrammet undersöker hur enskilda kommuner i de olika nordiska länderna arbetar med funktionshinderperspektivet i stadsplaneringen. Författarna ville bland annat veta hur kommunerna använder ny teknik för att förbättra tillgänglighet och användbarhet i städerna. 

– Teknikutvecklingen går väldigt snabbt och det finns mycket man kan göra. Använd på rätt sätt skulle tekniken kunna underlätta mycket för personer med funktionsnedsättning, säger Linnea Löfving, en av rapportens författare.

Men resultatet blev inte vad rapportförfattarna hade väntat sig. Studien visar att flera kommuner visserligen jobbar med ny teknik som digitala kartor och databaser för att förbättra tillgänglighet och användbarhet, men det är inte den del av arbetet som de själva håller fram som den viktigaste. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– På nationell nivå pratar man mycket om detta lyfter det som något jätteviktigt. Men när vi pratar med kommunerna så prioriterar de andra saker.

Istället pekade några av kommunerna på att de fortfarande behöver jobba med att sprida kunskap om basala rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Andra jobbar mer utifrån principerna för universell utformning men brottas med hur de ska implementeras. 

Linnea Löfving pekar på att många kommuner är små och har begränsade resurser att ta till sig ny teknik och nya arbetsmetoder. Hon menar att det kan behövas en nationell satsning för att ge kommunerna stöd i arbetet och pekar på Norges arbete med universell design som ett bra exempel. 

– Där har man implementerat universell design från nationell nivå och ner till alla kommuner. Där har universell design blivit det begrepp man använder. 

FAKTA The right to access the city

Rapport från det nordiska forskningssamarbetet Nordregio om kommunala strategier och planeringsmetoder relaterade till tillgänglighet, universell utformning och inkludering.
Här kan du läsa hela rapporten

Det här är en artikel från Funktionshinderpolitik #4/2020. Beställ en prenumeration här.