»Svårt att utläsa vad som krävs«

Många småföretagare i besöksnäringen är osäkra när undantaget i diskrimineringslagen tas bort. Branschorganisationen hoppas på dialog om tillgängligheten.

Portätt av en man i grå tröja och glasögon med svarta bågar.
Stefan Lundin är chefsjurist på besöksnäringens branschorganisation Visita. (Foto: Peter Knutsson/Visita)

Sedan månadsskiftet gäller diskrimineringslagen förbud mot bristande tillgänglighet även för små företag. En förändring som ogillas av besöksbranschen. Stefan Lundin, chefsjurist på branschorganisationen Visita hoppas på dialog.
När riksdagen i fjol tog bort det undantag i diskrimineringslagen som sedan 2015 gjort att företag som erbjuder varor och tjänster och har färre än tio anställda inte har omfattats av lagens förbud mot bristande tillgänglighet, var det en stor seger för funktionshinderrörelsen. Att även mindre butiker och restauranger omfattas av diskrimineringsförbudet väcker hoppet om en mer inkluderande vardag.
I de branscher som berörs finns dock en stor osäkerhet inför förändringen.
– Vår uppfattning är att den här lagstiftningen är väldigt otydlig. Det är svårt att utläsa vad som krävs och den väcker fler frågor än den ger svar, säger Stefan Lundin, chefsjurist på branschorganisationen Visita, som organiserar organiserar ungefär 5000 företag inom den svenska besöksnäringen. 
Bland Visitas medlemsföretag finns bland annat hotell, restauranger och campingplatser. De flesta är mindre och påverkas av lagändringen. För att ge stöd och vägledning till medlemmarna har Visita tagit fram checklistor om tillgänglighet och gett generell information om lagens innehåll. Lagstiftningens karaktär gör det dock svårt att ge tydliga råd, menar Stefan Lundin.
– Här handlar det mer om att ha systematik i sin verksamhet, vara lyhörd för besökares särskilda behov och jobba på ett positivt sätt för att i så stor utsträckning som möjligt möta kundernas tillgänglighetsbehov.  
Han tror att dialog mellan kunder och företag är den bästa vägen framåt.
– Om man har en funktionsnedsättning och upplever problem med en verksamhet så uppmuntrar vi att man pratar med företaget. Ta upp och beskriv problemet. Vår bild är att företag i allmänhet ha en tillgänglig verksamhet men det finns fall när man inte vet var tillgängligheten brister.