Svårt att förstå kritiken mot våra kurser

DEBATT: DHR behöver förändras på ett sätt som bättre svarar upp till hur verkligheten och engagemanget ser ut idag, skriver Rasmus Isaksson i en replik till Mohammed Jaber.

Porträtt av Rasmus Isaksson framför en grå byggnad i betong.
Rasmus Isaksson är förbundsordförande DHR. (Foto: Albert Martinsson)

DEBATT: DHR behöver förändras på ett sätt som bättre svarar upp till hur verkligheten och engagemanget ser ut idag, skriver Rasmus Isaksson i en replik till Mohammed Jaber.

Engagemanget är en utmaning för många idéburna organisationer. Det är mycket som konkurrerar om människors engagemang och uppmärksamhet. Jag tror att trenderna vi ser till stor del är en konsekvens av en snabb teknikutveckling där sociala medier erbjuder enklare, modernare och flexiblare möjligheter att påverka.  

Jag håller med Mohammed Jaber (3/3) om att vi behöver erbjuda fler sätt att engagera sig på än vad som idag ges möjlighet till. I förbundsstyrelsen har vi det senaste året diskuterat vilken roll DHR kommer att spela i framtiden och hur samhället kan tänkas se ut. Inget tyder på att behovet av vårt rättighetsarbete minskar med åren. Snarare har vi fått mer att göra. Så DHR behövs men vi behöver, precis som Mohammed Jaber skriver, hitta nya arbetsformer. 

Jag ställer mig dock frågande till varför Mohammed Jaber väljer att kritisera förbundsstyrelsen för att vi genomfört två kurser om ledarskap. En av dessa kurser var en kurs i ledarskap för kvinnor i mars 2017.  Den andra var en kurs om ideologi och ledarskap i december 2018. Många av deltagarna vid dessa kurser var nya medlemmar och dessutom yngre medlemmar som än idag är aktiva inom förbundet.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Enligt mig var dessa kurser väl genomförda och lyfter viktiga frågor om ideologi och jämställdhet som jag tycker att vi behöver prata mycket mer om. Syftet med dessa kurser var främst att stärka de medlemmar vi redan har i deras engagemang inom förbundet. 

»Jag tror att initiativ till nätverkande som tas nära medlemmen har bättre chans att lyckas än de som kommer från oss på riksplanet.«

Jag är övertygad om att DHR behöver förändras på ett sätt som bättre svarar upp till hur verkligheten och engagemanget ser ut idag. Det är ett stort arbete som om det helt och hållet läggs i knäet på nästa förbundsordförande riskerar att ta längre tid och bli ännu svårare. DHR behöver vara organiserat på ett sätt som tillvaratar människors engagemang utifrån deras egna villkor och där vägen till att få vara en del av det rättighetspolitiska arbetet blir kortare.

Mycket av det Mohammed Jaber skriver går att genomföra redan idag. Jag tror att initiativ till nätverkande som tas nära medlemmen har bättre chans att lyckas än de som kommer från oss på riksplanet. Vi är dock gärna med och stöttar på alla sätt vi kan. 

Mohammed Jaber nämner de dialogkonferenser förbundet genomförde på tre olika platser i landet under hösten. Där framfördes en tydlig förhoppning om att fler unga ska välja att engagera sig i DHR. Så vilja finns det. Men för att nå dit tror jag att vi behöver våga förändras och testa nya idéer.

Förbundsmötet 2020 ger en bra chans att kunna påverka och jag hoppas att så många som möjligt tar den. DHRs förbundsstyrelse välkomnar fler synpunkter och idéer. 

Rasmus Isaksson
Förbundsordförande DHR

Det här är en opinionstext publicerad på Funktionshinderpolitik.se.
Åsikterna i texten är skribentens egna.

• Vill du skriva en replik? Hör av dig till redaktionen!