Svårt att få tillbaka felaktigt utbetalad assistansersättning

Trots fällande domar för brott med assistansersättning är det svårt för Försäkringskassan att få tillbaka pengarna.

En granskning som Sveriges Radio i Örebro har gjort visar att Försäkringskassan inte ens har lyckats säkra en femtedel av den summa som myndigheten krävt tillbaka under de senaste åren. Orsaken är att dömda bolag, assistenter  och användare sällan har pengar att betala med. 

De senaste fem åren har Försäkringskassan begärt att få tillbaka mer än en miljard kronor i felaktigt utbetald assistansersättning. Hittills har bara man bara fått in runt 170 miljoner kronor. 

En företrädare för Försäkringskassan säger till Sveriges Radio att de utpekade bolagen ofta är duktiga på att gömma undan pengar och tillgångar vilket gör det svårt för myndigheten att komma åt dem.