Svårt att få fart på statligt praktikprogram

Statens myndigheter är inte i närheten av att nå målet för antalet praktikanter med funktionsnedsättning.

Sedan 2016 har statliga myndigheter i uppdrag från regeringen att erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. Under de inledande åren var målsättningen att myndigheterna i genomsnitt skulle ta emot tusen praktikanter per år. Ett mål som myndigheterna aldrig var i närheten av att uppnå.

2021 förlängde regeringen praktikprogrammet men passade samtidigt på att halvera målet för antalet praktikplatser. Ändå är myndigheterna långt i från måluppfyllelse. 

Mellan mars 2022 och februari 2023 erbjöd ett hundratal statlig myndigheter tillsammans 260 praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. Ett hundratal av platserna tillsattes med praktikanter. Det visar Statskontorets årliga uppföljning.  

Vissa myndigheter förklarar det låga antalet platser med att pandemin fortfarande försvårar möjligheten att ta emot praktikanter. Distansarbete nämns som ett problem som även kan försvåra arbetet i framtiden. Andra pekar på att personalneddragningar och omorganisationer sätter käppar i hjulen. Några menar att samarbetet med Arbetsförmedlingen kan bli bättre.  

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!