Svårt att driva diskriminering i domstol

Upplevelser av diskriminering är sällan isolerade händelser. Det finns mönster som är gemensamma för individers upplevelser av diskriminering, visar en ny analys från Diskrimineringsombudsmannen.

Agneta Broberg
Agneta Broberg, DO. Foto: Jenny Jarnestedt

Upplevelser av diskriminering är sällan isolerade händelser. Det finns mönster som är gemensamma för individers upplevelser av diskriminering, visar en ny analys från Diskrimineringsombudsmannen.
DO har gått igenom drygt 800 anmälningar av upplevd diskriminering som kom in till myndigheten under första halvåret 2012. Analysen visar att upplevd diskriminering sällan handlar om enskilda händelser utan oftare ingår i ett komplext mönster där olika faktorer bidrar till upplevelsen.
Det kan handla om upprepade händelser som hänger i hop med en organisationskultur eller strukturen på en arbetsplats. Det kan även handla om systematiska beteendemönster, om hur regler tolkas av enskilda tjänstemän i kombination med bristande bemötande.
I många fall handlar det om flera händelser över tid som tillsammans bidrar till upplevelsen av diskriminering.
Det är därför ofta svårt att peka på en enskild handling eller tidpunkt när diskrimineringen inträffade. På samma sätt kan det vara svårt att slå fast vem som bär ansvaret, något som försvårar möjligheten att gå vidare juridiskt.
”Många anmälningar går inte att driva i domstol”, skriver DO Agneta Broberg i en debattartikel i Dagens nyheter.
Ändå har anmälningarna betydelse, menar DO. Berättelserna om diskriminering kan synliggöra de bakomliggande orsakerna och bidra till att diskriminering kan förebyggas.
Läs hela analysen hos DO ›