Svår återstart för parasporten

Deltagandet i parasportens aktivteter är fortfarande långt under nivån före pandemin.

När coronapandemin slog till mot världen för två år sedan tvärstannade även idrotten. Tävlingar och läger ställdes in, liksom många vardagsträningar. 

Under 2021 har stora delar av idrotten börjat återhämta sig, men de flesta specialidrottsförbund rapporterar fortfarande en lägre aktivitet jämfört med året före pandemin. Störst tapp finns hos inomhusidrotterna, kampsporter och parasporten. 

2019 hade parasporten nästan 220 000 deltagartillfällen. Motsvarande siffra för 2021 var 83 000, vilket är en minskning med 62 procent. Det visar statistik från det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK) som Riksidrottsförbundet sammanställt

Siffran visar å ena sidan på en liten uppgång jämfört med 2020, men visar också att vägen tillbaka är svår. Parasport Sveriges ordförande Åsa Llinares Norlin efterlyser ett långsiktigt stöd till idrotten för att locka tillbaka utövarna.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

–  Vi har en komplex bild med många utmaningar. Att bedriva parasport kräver ofta extra assistans, skjuts till träningen, en guide, hjälp med utrustningen etc. och involverar därför fler än bara individen. Dessutom krävs det att tävlings- och träningsverksamheten startar upp igen. Detta kommer att ta lång tid att få igång igen, säger Åsa Llinares Norlin i en kommentar.

Idrotten efter pandemin

Totalt rapporterade svenska idrottsföreningar in drygt 50 miljoner deltagartillfällen under 2021. Det är nästan åtta miljoner färre än 2019, året före pandemin. Tappet för parasporten är dock procentuellt mycket större.
Siffrorna bygger på det så kallade LOK-stödet som är ett statligt stöd till barn- och ungdomsidrott för utövare mellan 7 och 25 år. 

Här finns siffrorna för alla idrotter