Studentbostäder: Branschen vill ha lägre krav på tillgänglighet

Studentbostadsbolagen vill ha lägre krav på tillgänglighet och bygga mindre lägenheter.

Legogubbe med studentmössa i en legorullstol
Foto: SHT

Studentbostadsbolagen vill ha lägre krav på tillgänglighet och bygga mindre lägenheter.
– Det är tråkigt att Boverket inte väljer att gå i en riktning som är mer anpassad efter de behov och önskemål som studenterna har. För den genomsnittlige studenten hade ändrade tillgänglighetskrav utan tvekan inneburit en kvalitativt bättre bostad än vad de förslag medför som Boverket föreslår, säger Studentbostadsföretagens generalsekreterare Martin Johansson i ett pressmeddelande.
Boverket föreslår i sitt nya, omarbetade förslag om studentbostäder att bostadens olika funktoiner ska kunna överlappa varandra. Tillexempel ska soffan kunna fungera som både arbetsplats och säng. På så vis kan ytan på lägenheterna krympas och kostnaderna minskas.
Några förändringar i tillgänglighetsreglerna vill Boverket inte göra. Kravet på att bostäderna ska kunna användas av en rullstolsanvändare kvarstår vilket innebär att badrummet inte får göras mindre än i dag.
Fel, anser Studentbostadsföretagen, som menar att badrummen kan krympas istället för övriga utrymmen i lägenheterna.