Strid om EUs nya tillgänglighetsdirektiv

EUs föreslagna tillgänglighetsdirektiv riskerar att bli urvattnat, varnar flera användargrupper.

EU-falggor i motljus med stora hus i bakgrunden.
Förslaget om ett tillgänglighetsdirektiv hanteras just nu i EU-parlamentet. (Foto: Grecaud Paul – Fotolia/Adobe Stock)

EUs föreslagna tillgänglighetsdirektiv riskerar att bli urvattnat, varnar flera användargrupper.
Det har gått drygt ett år sedan EU-kommissionen i december 2015 presenterade sitt förslag till nytt tillgänglighetsdirektiv för unionen. Direktivet ska ge gemensamma regler för tillgängligheten till vissa varor och tjänster med fokus inom IT och kommunikation som banktjänster, biljettautomater och operativsystem för datorer.
Det övergripande syftet är att harmonisera ländernas tillgänglighetskrav för att skapa en gemensam marknad för tillgängliga varor och tjänster.
Förslaget fick en del kritik redan när det lanserades för att vara alltför snävt, bland annat har stora delar av den fysiska miljön utelämnats, men nu varnar intresseorganisationer som European disability forum och konsumentorganisationen Anec för att förslaget riskerar att urvattnas ytterligare.
Kritiken riktas mot ett förslag som den danska Eu-parlamentarikern Morten Løkkegaard har lagt fram i parlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd. Organisationerna vänder sig mot att Løkkegaard bland annat vill ta bort de få krav på tillgänglighet i den byggda miljön som finns i förslaget och att småföretag ska undantas. Dessutom ogillar man att vissa detaljerade krav på tillgänglighet ska ersättas med mer generella funktionskrav.
Løkkegaard motiverar förändringarna med att kommissionens förslag riskerar att motverka innovation inom unionen genom att vara allt för fastlåsta i befintlig teknik. Han menar att de hans skrivningar är framtidssäkra och att de ska stödjas med hjälp av nya standarder.