Stora skillander i avgift för hemtjänst

Det kan skilja mer än 400 kronor per timme i kommunernas avgifter för hemtjänst.

Äldre som har hemtjänst får betala vitt skilda avgifter beroende på vilken kommun de bor i. Det visar Socialstyrelsens årliga lägesrapport för äldreomsorgen. 

Avgifterna varierar mellan 70 kronor per timme i den billigaste kommunen till 488 kronor per timme i den dyraste. 

Timavgiften har betydelse för hur många timmar hemtjänst en person kan köpa innan hen når taket i den så kallade maxtaxan som för 2023 ligger på 2359 kronor per månad.