Stora förändringar väntar i DHR-toppen

DHR:s valberedning föreslår sex nya nya namn till förbundets styrelse. Vi har pratat med dem alla.

I slutet av oktober håller DHR förbundsmöte i Göteborg. En av mötets uppgifter är att utse en ny förbundsstyrelse och det kan bli en större förnyelse än på länge. Fyra av dagens ledamöter har nåt tidsgränsen för hur långe en person får sitta i styrelsen och två ledamöter har lämnat uppdraget i förtid. 

Den enda som kan bli aktuell för omval är förbundsordförande Åsa Strahlemo. Hon tillträdde posten vid förbundsmötet 2020 och är föreslagen till omval av valberedningen.

I övrigt föreslår valberedningen sex personer till DHR:s förbundsstyrelse. En har tidigare erfarenhet från att sitta i styrelsen. Resten är nykomlingar.

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse i DHR

Förbundsordförande, omval
Åsa Strahlemo, Uppsala

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Ledamöter, nyval
Christina Swanberg, Göteborg
Erika Wermeling, Stockholm
Elin Åkesson, Göteborg
Henrik Larsson, Malmö
Lena Haglöf, Stockholm
Mika Ihanus, Stockholm

Valet av förbundsstyrelse görs vid DHR:s förbundsmöte som hålls i Göteborg 20-22 oktober. Nya nomineringar till styrelsen kan göras fram till mötet vilket innebär att andra kandidater kan tillkomma.

Funktionshinderpolitik har ställt tre frågor till samtliga kandidater:

1. Varför vill du ta plats i DHR:s förbundsstyrelse?
2. Vilka frågor är viktigast för dig?
3. Vilka utmaningar tycker du att DHR har?


Porträtt av Christina Swanberg
Christina Swanberg Foto: Privat
Christina Swanberg

Ålder 62 år
Bor Göteborg

Nyligen pensionerad personalchef som återkommande har varit engagerad i DHR, men som även i omgångar lämnat organisationen av principiella skäl. Även aktiv i föreningen för neurosedynskadade i 40 år där hon sitter i styrelsen. 

1. Jag gillar det DHR står för. Det nya namnet ringar in precis det jag jobbar för. Nu vill jag bredda mig och jobba för fler på ett större plan. Jag gillar att debattera och skriva remissvar. När man som jag har en synlig funktionsnedsättning händer det alltid något när man går utanför dörren, men jag drar mig inte för att låta det hända. 

2. Dels handlar det om attityder. Vi måste bli accepterade. Samhället ska ha hjärterum för personer som kanske behöver lite hjälp. Sedan handlar det om att se till att alla får den hjälp de behöver, antingen i form av prylar eller människor. 

3. Lite mer action vill jag vara med och åstadkomma. Det är viktigt att DHR syns och hörs. 


Porträtt av Erika Wermeling
Erika Wermeling Foto: Albert Martinsson
Erika Wermeling

Ålder 45 år 
Bor Stockholm

Kommunikationschef och tidigare journalist som under »hela sitt vuxna liv« varit medlem i DHR. Har varit involverad i flera projekt inom funktionshinderrörelsen och följt frågorna ur ett såväl personligt som professionellt perspektiv. 

1. Det finns så mycket jag vill förändra och där jag med åren märker att det inte blir bättre. Nu är det dags för mig att bidra. Det är ett spännande uppdrag. 

2. Jag är intresserad av många frågor, bland annat tillgänglighet och skolfrågor. Jag lever med hemtjänst och både där och inom personlig assistans finns mycket som skulle fungera bättre. 

3. Jag tycker att DHR syns bra. Det är intressant att vända och vrida på hur man beskriver sig själv som organisation. DHR har jobbat mycket med det ur ett normkritiskt perspektiv. Med utgångspunkt i att ha nedsatt rörelseförmåga gäller det att prata om det man kan och som man har gemensamt till resten av samhället. 


Portätt av Elin Åkesson
Elin Åkesson Foto: Privat
Elin Åkesson

Ålder 43 år 
Bor Göteborg

Tidigare ordförande för DHR Göteborg som har varit medlem sedan tiden i ungdomsorganisationen. Utbildad coach som sitter i styrelserna för flera stiftelser kopplade till göteborgsavdelningen. 

1. Jag har en solid bakgrund inom DHR och känner att jag vill bli än mer aktiv i organisationen och jobba för våra rättigheter på olika sätt. 

2. Den fysiska tillgängligheten och den personliga assistansen är två frågor som jag vill jobba med. Vi behöver komma ytterligare en bit framåt i de frågorna. Jag tror att jag kan bidra med intressanta erfarenheter och tillsammans med övriga styrelsen se till att vi kommer framåt. 

3. Hundraårsjubileet har gett mig en djupare bild av hur mycket tidigare generationer i DHR har kämpat och arbetat. Vi ska fortsätta med det, men tiderna ser annorlunda ut nu. Utmaningen är att jobba med hur klimatet ser ut i dag, både politiskt och på andra sätt. Vi har fortfarande mycket att kämpa för.


Porträtt av Henrik Larsson
Henrik Larsson Foto: Privat
Henrik Larsson

Ålder 51 år 
Bor Malmö

Biljardspelare i värdseliten som genom Rekryteringsgruppen har skaffat sig stora »självständghetsmuskler«. Är utbildningsansvarig i idrottsklubben Fifh och sitter i styrelsen för Malmö mot diskriminering. 

1. Jag har förstått att DHR har varit lite prövat och sett till vad jag kan och vad mitt hjärta ligger när det gäller egenansvar så kan min kompetens vara lämplig i sammanhanget. 

2. Egenansvar. Jag tillhör en generation som inte hade LSS. En generation som har tvingats att vara sin egen lyckas smed. Det är en kompetens som lite grand har hamnat i skymundan. Därför tycker jag det är viktigt att ställa sig på medlemmarnas sida och jobba med dem och inte bara jobba med frågor utanför individen. Det är också viktigt att vi får samma förutsättningar oavsett var vi bor i Sverige. 

3. Jag kliver in med ganska fördomsfria ögon är beredd att läsa på och ha en åsikt utan att ha något förflutet i organisationen. 


Portätt av Lena Haglöf
Lena Haglöf Foto: Albert Martinsson
Lena Haglöf

Ålder 70 år
Bor Stockholm

Vice ordförande i DHR Region Stockholm som vill eliminera diskriminering och jobba för lika villkor. Har ett livslångt förhållande till DHR, bland annat som dotter till två engagerade medlemmar och som mångårig tjänsteman på förbundskansliet. 

1. Jag har mitt engagemang i DHR och hoppas att jag ska kunna bidra utifrån min erfarenhet. Både av att leva i en familj med funktionsnedsättning, mitt arbete inom funktionshinderrörelsen och mitt nuvarande engagemang. 

2. Jag är väldigt intresserad av organisationsfrågor. Hur ska DHR kunna överleva som organisation? Hur ska vi kunna få fler medlemmar och jobba med de här frågorna så att det får genomslag?

3. DHR har flera utmaningar: Det behövs förnyelse inom styrelserna, många sitter väldigt länge. Hur ska vi engagera yngre medlemmar? Vi behöver utveckla förbundets stöd till regionerna och regionernas stöd till avdelningarna. Det är ändå ute i avdelningarna som man möter medlemmarna. 


Portätt av Mika Ihanus
Mika Ihanus Foto: Albert Martinsson
Mika Ihanus

Ålder 56 år
Bor Stockholm

Poet och författare som har varit engagerad i DHR och ungdomsförbundet sedan 1990-talet. Var ledamot i förbundsstyrelsen mellan 2017 och 2020. 

1. Jag tror på DHR som kraft mot nedskärningar. Men vi behöver höja rösten och sätta agendan mot nedskärningar av våra rättigheter. Inom DHR behöver vi stärka medlemmarnas intressen och jobba för att de känner sig välkomna med frågor och tankar. 

2. Just nu är vi i nedskärningarnas tidevarv och samtliga partier är överens om att vi med livslångt funktionshinder ska betala för övriga samhällets behov, trots att Sverige har ratificerat de mänskliga rättigheterna. Ett exempel är att man vill bygga otillgängliga studentbostäder för att få ner kostnaderna.

3. Att återta »vi-känslan« både inom och utanför förbundet. Jag tycker mig se hur många tappat tron på att vara aktiv i ett förbund. Jag tillhör generationen »alla kan tillsammans« och jag kommer att jobba för det.

– – –