Statligt assistansansvar mål för nya regeringen

Överenskommelsen mellan SD, M, KD och L slår fast målsättningen att personlig assistans ska vara ett statligt ansvar.

I det som parterna själva kallar »Tidöavtalet« finns personlig assistans med som en av punkterna i avdelningen hälsa- och sjukvård. Enligt avtalet ska parteriner  överväga åtgärder i frågan efter det att den statliga utredning  som just nu ser över frågan om vem ska vara huvudman för personlig assistans har lämnat sitt förslag i mars nästa år. Målsättningen med åtgärderna ska vara ett »statligt ansvar«.

Samtidigt vill regeringen försvåra för rekrytering av personliga assistenter utanför EU. I avtalet skriver partierna att de vill utreda hur regeringen ska kunna förskriva att vissa yrkesgrupper ska undantas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd. Här exemplifierar man med personliga assistenter.