Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre

Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

En linjaler, gradskivor och en penna.
(Foto: Yuruphoto/Adobe Stock)

Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

I ett nytt uppdrag från regeringen ska Statistiska centralbyrån (SCB) utveckla statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget har två huvudspår. Dels ska SCB redovisa uppgifter i befintlig statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Statistiken ska myndigheten redovisa utifrån olika typer av funktionsnedsättningar, kön, ålder och svensk eller utländsk bakgrund. 

Dessutom ska SCB kartlägga och analysera statistiken för personer med funktionsnedsättning och lämna förslag på prioriteringar och upplägg av arbetet framåt. Målet med arbetet är att systematiskt kunna redovisa, utveckla och förbättra statistiken på området, skriver regeringen.

– För att skapa ett mer tillgängligt och jämlikt Sverige krävs bättre statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

En annan uppgift i uppdraget är att ta fram en definition av funktionsnedsättning. Idag använder olika myndigheter olika definitioner av funktionsnedsättning i sina undersökningar eftersom att det det inte finns några fastslagna kriterier för att fastställa vem som ingår i gruppen. 

Regeringen vill därför att SCB tar fram indikatorer som kan ligga till grund för en definition av funktionsnedsättning. Definitionen ska dels bygga på de indiktatorer som används inom EU, men även omfatta ett bredare spektrum av funktionsnedsättningar, skriver regeringen. 

SCB ska redovisa kartläggningen och analysen i februari 2020. För resten av uppdraget får myndigheten ytterligare ett år på sig. 

Här finns hela uppdraget om statistik om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning