Färre får bilstöd

Antalet beviljade bilstöd har minskat och kommer att fortsätta minska, enligt en ny prognos från Försäkringskassan.

Antalet beviljade bilstöd har minskat och kommer att fortsätta minska, enligt en ny prognos från Försäkringskassan. 
Förra året gjorde Försäkringskassan inte slut på anslaget för bilstöd. När året var slut fanns nästan 37 miljoner kronor kvar av de tilldelade medlen.
Minskningen gör att myndigheten sänker sin prognos för i år med nästan 40 miljoner kronor. Eller mer än 10 procent.
Samtidigt har regeringen minskat anslaget till bilstödet med ett hundra miljoner kronor.