Sommarsatsning ska ge mer forskning

I slutet av augusti får Sverige en egen sommarskola om mänskliga rättigheter och funktionshinder. Lars Lindberg leder projektet.

Porträtt av en man med skägg och glasögon mot en ljusblå bakgrund
Lars Lindberg leder projektet Från snack till verkstad som arrangerar sommarskolan. (Foto: Albert Martinsson)

I slutet av augusti får Sverige en egen sommarskola om mänskliga rättigheter och funktionshinder. Lars Lindberg leder projektet.
– D et här är ett första försök att bygga upp ett nätverk bland yngre människor där fokus är jurister, mr-studenter och forskarstuderande. Tanken är att få fler intresserade av konventionen och att de som redan håller på med frågorna ska bli motiverade att skriva om det i uppsatser och i sin forskning, säger Lars Lindberg, som leder Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad som arrangerar utbildningen.
En förebild är sommarskolan vid universitet i irländska Galway som i år hålls för nionde gången. Den har haft stor betydelse för arbetet med att bygga kunskap runt konventionen och skapa nätverk mellan forskare, forskarstuderande och aktivister, menar Lars Lindberg.
– När det börjar forskas om ett område så bär det också vidare in i undervisningen. Det behövs för vi vet från vårt projekt att kunskapen om konventionen är väldigt svag, i synnerhet bland jurister, men också inom andra delar av akademin.
En särskilt prioriterad målgrupp för sommarskolan är studenter som själva har funktionsnedsättning.
– I Sverige har vi ett generellt problem att funktionshinderrörelsen och forskarvärlden är separerade. I Storbritannien och USA är läget helt annorlunda. Där står de ofta varandra nära och många aktivister ger sig in i akademin.
– Den traditionen har vi inte i Sverige. Här finns väldigt få forskare med funktionsnedsättning. Vi hoppas att det här kan få fler studenter med egen funktionsnedsättning att lockas vidare till att börja forska eller aktivera sig på annat sätt för att minska det avstånd som finns idag.
Fakta Sommarskolan
23–25 augusti arrangeras sommarskolan på Lillsveds folkhögskola på Värmdö öster om Stockholm.